Ichthusdate.nl de Christelijke contactsite van Nederland
    Gebruikersnaam Wachtwoord  
Home
 
Aanmelden
 
Inloggen
 
FAQ
 
Contact

Christelijke normen en waarden
De Christelijke normen en waarden

Samen met God de Vader en de Zoon van God ( Jezus ) vormt de Heilige Geest de Heilige drie eenheid.

   Geloven is tegenwoordig niet meer iets waar je je voor schaamt, maar  
   iets waar je trots op kan zijn. Je leven leven volgens normen en waarden
   van de bijbel is een verrijking van je bestaan. Het zal voldoending geven,
   waardering en zelfrespect opleveren. In een maatschappij waar de lat 
   steeds hoger komt te liggen zal het verlangen naar houvast verder 
   toenemen. Een mooi toekomstperspectief. 

   

Christelijke leerstellingen

* Wij geloven, dat de   Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het 
   Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen
   hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te
   vinden zijn.

* Wij geloven in God de almachtige schepper van de Hemel en de Aarde, 
   de Alfa en de Omega.


* Wij geloven in Jezus die voor ons aan het kruis is gestorven  voor 
   onze zonden, en weer opgestaan is uit de dood, en dat wij door Jezus bij
   onze Vader kunnen komen. 
  

Wij geloven in de Heilge Geest die over ons waakt, die ons verteld wat
   goed of slecht is.


* Wij geloven in het woords Gods van de Bijbel van Genesis t/m 
   Openbaring.

* Wij geloven in Gods Woord, de bijbel geopenbaard door de Heilige 
   Geest.

* Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en 
   menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en 
   waarachtig mens is.

* Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood 
   verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered
   kan worden.

* Wij geloven, dat de eerste mensen die geschapen zijn in een staat van 
   onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en 
   geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars 
   geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan 
   Gods toorn blootgesteld.

* Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en 
   wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud.


*
Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof 
   in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het 
   getuigenis in zich heeft.

* Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om 
   gered te blijven.

* Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al 
   geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam 
   onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer    
   Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).

* 
Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding 
    van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, 
    in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze 
    straf van de goddelozen. Privacy | Voorwaarden | Christelijke normen en waarden | Links | Banners | Vertel een vriend(in) | Contact | Prijzen
Copyricht @ Ichthusdate.nl 2011

| @ Ichthusdate is een Christelijke contactsite. Bezoek ook eens de Christelijke Media site: Ichthuslink |

Zeilvakantie Griekenland         Vakantie huisjes         Zeilvakantie Griekenland